Saturday, May 21, 2005

Ik ben er nog steeds niet uit. Het schijnt allemaal wel los te lopen. Ik kreeg van een collega een email met wat meer uitleg over de achtergrond van het stukje en klaarblijkelijk kan mijn blog weinig kwaad.
Gisteren heb ik ook nog even met Didimon, op de gang, staan praten. Ik kan het eventueel bij ATC-box onderbrengen.
Toch twijfel ik nog.

Het is niet toegestaan werkervaringen of andere vertrouwelijke informatie over ********** openbaar te maken, noch via internet, noch op andere wijze, bijvoorbeeld radio, televisie en gedrukte media. Dit verbod geldt eveneens voor internetsites die al (enige tijd) actief zijn. Overtreding van dit verbod heeft (rechtspositionele) consequenties.

Dit is het stuk wat me zorgen baart. En echt.....de fun is er een beetje af.........

No comments: