Saturday, April 23, 2005

De volgende tekst ontving ik van collega M. via email en staat op www.telegraaf.nl. Wie wil er in godsnaam voor zo'n maatschappij werken was de vraag die ik mezelf tijdens het lezen stelde. Aan het eind van dit artikel wordt deze vraag beantwoord.

Ryanair verbiedt personeel opladen mobieltjes
DUBLIN - Werknemers van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair moeten hun mobiele telefoons voortaan thuis opladen. Ryaniar beschouwt het opladen op onder werktijd als stroomdiefstal en heeft het verboden.


Met de maatregel bespaart de prijsvechter jaarlijks 41,90 euro aan elektriciteit, omgerekend ruim anderhalve eurocent per werknemer. Ryanair boekte het afgelopen jaar 226 miljoen euro winst.

Werknemers en vakbonden staan op hun achterste benen. Het verbod op het opladen van telefoons is onderdeel van een reeks van kostenbesparingen. Zo worden de 2600 employees van de luchtvaartmaatschappij geacht hun eigen uniformen, maaltijden en cursussen te betalen.

Ook het gebruik van internet wordt op het hoofdkantoor sterk ontmoedigd. De directie vreest dat werknemers hun gal zullen spuwen op de talloze websites gewijd aan de krenterigheid van Ryanair.

Het animo onder de Ieren om voor de zuinige luchtvaartmaatschappij te komen werken is tot het nulpunt gedaald. Daarom betrekt Ryanair nu tijdelijke werknemers uit Polen en de Baltische staten.

No comments: