Monday, August 30, 2010

Workshop character barge

For my stephmothers 60th birthday we wanted to give her something else than a bottle of perfume so we gave her a workshop at Meijer & Meijer. The most lovely shop here in the town where I live.

Voor mijn stiefmoeder haar 60e verjaardag wilden we eens wat anders geven dan de geijkte fles parfurm. Het werd een workshop letterbak bij Meijer en Meijer, de leukste en mooiste winkel hier in Alphen aan den Rijn.


While working on our character barge we overlooked "de Rijn" and saw boats floating by. So great.
Onder het werk keken we uit over de Rijn en zagen boten voorbij komen. Echt een leuke lokatie voor een workshop.Sister in law and her result.
Schoonzus en haar resultaat.
My sister kept it in the colors of her living room and made something totally different than ours and I didn't expect anything else of her. She always knows exactly what she wants even if it is totally different from anyone else. I like that about her.
Mijn zus ging voor de kleuren van haar woonkamer en haar letterbak was zo afwijkend aan die van ons. Ik had ook niet anders van haar verwacht eigenlijk, ze weet altijd heel goed wat ze wil ook als dat anders dan anderen is. Dat is zo leuk aan haar.


The birthday girl. Don't you love the plaquette in the right lower corner. I did think about using one too but was afraid it would become to crowded in my barge. I think I might go back to the store to buy one.

Jarige Jet. Ik vind de plaquette rechtsonderin zo leuk, ik had hem bijna zelf ook gebruikt maar vond het iets te druk worden. Misschien ga ik toch nog terug naar de winkel om er nog eentje te kopen.
Us showing of our results.
Even showen!

I changed mine a little when I came home. We had a little of a time pressure and that affected my result but the great thing about this thing is that you can change it time and time again.
Ik heb die van mij thuis nog wat veranderd zoals je op de beginfoto kon zien. Ik werkte toch een beetje onder tijdsdruk en daar ben ik nooit zo goed in.
Het mooie aan deze letterbak is dat je het later nog kan veranderen zo vaak als je wilt.


Tuesday, August 24, 2010

Beterschap

Another get well card. I am gonna send it to someone who is reading this blog once in a while but I just am to impatient not to show it yet.

Weer een beterschapskaart. Ik ga hem naar iemand sturen die hier af en toe wel komt maar ik ben nu eenmaal een ongeduldig typetje.The crocheted flower in between to fabric flowers gives this flower a softer texture.
Tussen twee stoffen bloemen deed ik een gehaakte bloem zodat alles er wat zachter uitziet.


Furthermore I tried printing on fabric but as you can see it is not really working out yet.

En verder heb ik geprobeerd op stof te printen maar dat is nog niet echt gelukt zoals je ziet.


With another fabric I got a little less stains, especially around the words but still not perfect. I did get and read some tips about printing on fabrics and I am not gonna give up yet.
Met een ander stofje was het iets minder vlekkerig, vooral om de letters heen maar nog niet perfect. Ik heb het een en ander gelezen en wat tips gekregen over het printen op stof dus ik geef nog niet op.

Liefs
Hier worden zeer duidelijk de twee methodes die ik tot nu toe ken besproken.
Voor Freezerpapier kan je ook de binnenkant van de verpakking van je printerpapier gebruiken of gewoon je stof op papier lijmen.
Misschien had ik mijn printer op beste printmethode moeten zetten.

Tuesday, August 17, 2010

Beads


I finally placed somecharms in my webshop. It is dutch but you can always mail me if you might see something you like. See the contactbutton in the upper right corner of this weblog for doing so.

Eindelijk mijn bedels in mijn webshop geplaatst.

A card again + Found my glasses

It has been a while since I made a card. I had to use this lace I found at the market last saturday.
Het is weer even geleden dat ik een kaart maakt. Ik wilde persé dit kant gebruiken dat ik zaterdag op de markt heb gekocht.

And I got to use my stamps again. I am so glad I found them. Have to go back to this junksale again to buy myself some more.
En weer mijn postzegels gebruikt. Ik moet echt weer eens terug naar die snuffellmarkt om er nog meer in te slaan.

By the way, found my glasses! Last nigt they all of a sudden were laying on the floor next to my bedstand. I must have looked behind it seven times, if not more. I really don't understand!

Ik heb trouwens mijn bril weer gevonden. Hij lag gisteravond ineens naast mijn nachtkastje. Ik denk dat ik dat nachtkastje wel zeven keer van de muur heb gehaald om er achter te komen. Snap er geen mallemoer van!

Saturday, August 14, 2010

Beads

Still working on perfecting my beadmaking skills, well I guess I can call these things charms. What do you think.

Nog steeds bezig met het perfectioneren van mijn kraalmaakvaardigheden (3x letterwaarde!). Of moet ik deze dingen bedels noemen?These round ones you saw already but I later found out that you can also do the back so I added these lovely birds.
Deze ronde kralen heb je al gezien maar ik kwam er later achter dat je beide kanten kan bewerken dus heb ik nog wat vogeltjes op de achterkant gemaakt.

And of the back of these I glued and coated some fabric, just trying out some different things. The fabric keeps it color quite good, better than the images.

En op de achtergrond van deze heb ik wat stof geplakt and gecoat om te kijken hoe dat uitpakt. Nou, best leuk! Het houdt zijn kleur beter dan de plaatjes.

Have a super weekend!
Supergoed weekend toegewenst!

Look what I got! + In need of a psychic

I swapped some MFT stamps with Anja and told her not to go overboard with sending me something back for it. After all I just got the stamps myself. Clearly she didn't listen!
I love the mannequins she makes by cutting little pieces out of the sides of a tag. Superidea, don't you think?

Toen ik mijn MFT stempels met Anja swapte liet ik haar weten dat ze het echt niet te gek hoefde te maken omdat ik de stempels ook maar gekregen had maar ze heeft niet geluisterd en het veel te gek gemaakt.
Ik vind de paspop die ze me stuurde te gek! Ze maakt hele leuke paspoppen door van een tag kleine stukjes uit de zijkant te knippen. Goed idee he?


Way to much, even the lacey fabric underneath it all, I got from her.

Ze stuurde me echt veel te veel, zelfs de kantachtige stof eronder heb ik van haar gekregen.

And how about this gorgeous buttons? And the crocheted stuff? Lovely or lovely?
I am gonna send her some of my beads today because I really feel the swap wasn't a fair one this way.
Thanks Anja! You are a doll!
En wat dacht je van deze onwijs mooie knopen en gehaakte spulletjes? Mooi of mooi?
Ik stuur haar vandaag wat van mijn kralen die ik gemaakt heb want ik heb nu echt het gevoel dat het oneerlijke deal is.
Dank je wel voor alle mooie spulletjes lieve Anja!

And now you wanna know what I need a psychic for, don't you? Well.....................I can't find my glasses. I only wear them in the evening when I take out my contactlenses but it is still very annoying that I lost them!
So, if anyone of you is psychic........................or just has a good suggestions where to look....PLEASE!
En dan wil je zeker nog weten waarom ik een helderziende nodig heb. Nou, ik ben mijn bril kwijt. Ik draag hem alleen 's avonds als ik mijn contactlenzen heb uitgedaan maar oh, wat is het onhandig zonder bril!
Dus als je toevallig helderziend bent...............................of gewoon een goed idee hebt waar ik moet zoeken..........................PLEASE!

Friday, August 13, 2010

Two more bag/keyhangers

I had some new requests to make bag/keyhangers. I hope you don't get to bored with them but I can't resist showing them to you.
Ik heb weer verschillende aanvragen voor een tas/sleutelhanger. Hopelijk zijn jullie ze nog niet beu maar ik kon het niet laten om ze jullie te even laten zien.


And the other one:
En de tweede:Sunday, August 08, 2010

Beads

With some directions from the sweet owner of A home and Heart Blog (what is her first name? I wouldn't know) I made this beads. They are not all that good already. The green one in the left down corner for instance is still sticky, don't know why. Some images became uggly after coating them, while some didn't.
I used different stamps from different countries but also image I printed and even they react differently to the coating.
Yesterday I read on a blog you best print on photopaper so that is what I did yesterday and a new batch is waiting to be coated.
This batch I think of as a learning proces and some of them are actually usable.

Met wat aanwijzingen van de eigenaresse van A home and Heart Blog maakte ik deze bedels. Ze zijn niet allemaal even mooi geworden. Degene in de linkerbeneden hoek is nog steeds kleverig. Geen idee waarom!
Sommige plaatjes bleven mooi nadat ik er een laagje over aanbracht en sommige werden donker of wazig.
Ik heb verschillende postzegels van verschillende landen gebruikt maar ook op papier geprinte afbeeldingen.
Gisteren las ik op een blog dat je het best fotopapier gebruikt. Dus heb ik alweer een zooitje nieuwe bedels klaarliggen klaar om te coaten. We zullen zien wat dat opbrengt.


Second from left, second row is late princess Juliana, one of the most loved queens we ever had.
Don't you think the guy next to here looks a lot like Hugh Grant?

Jullie hoef ik natuurlijk niet te vertellen dat ik ook een postzegel van Juliana heb gebruikt maar vind je niet dat de man naast haar op Hugh Grant lijkt?

I like the one with the yellow flowers, I think it was from an australian stamp.

Ik vind degnen met de gele bloemen één van de toppers, volgens mij was het een australische postzegel.
Different results, some nice, some to dark.
Verschillende resultaten, sommige mooi, sommige te donker.

Enjoy your sunday!
Geniet van je zondag.

Saturday, August 07, 2010

80, ATC and sneakpeak

My stephfather became 80 yesterday and I put off making him a card because making male cards is just not my thing. I want to but I can't!
As a boy he worked at the Holland America line so I thought I just google Holland America Line and use some of the pics that came up.
I still had this old book I once found on board of the Godfather, the pages are all yellowish and I thought it now was time to start using the book for my scrapping as I read it like three times now and holding a book that is falling apart in your hands isn't an easy job.
I ripped out a page that I thought looked ok to use with the capital D and all.
Only when I started working with it I found out which pagenumber I ripped out..........................80! Isn't it a coincidence?
I glued the pagenumber behind one of the spacers I used.


Mijn stiefvader werd gisteren tachtig. Het maken van een kaart voor hem heb ik voor me uitgeschoven tot het allerlaatste moment. Ik ben gewoon niet goed in het maken van kaarten voor mannen. Ik wil wel maar het gaat gewoon niet.
Ik heb wat foto's van de Holland Amerika Lijn gegoogled omdat hij daar als jonge jongen heeft gewerkt.

Ik had nog een boek van de Peetvader liggen dat ik ooit aan boord had gevonden en van die heerlijke vergeelde pagina's had. Ik heb hem al drie keer gelezen en het boek valt uit elkaar tijdens het lezen, niet echt handig dus het werd nu echt tijd om hem tot scrapbookmateriaal te bombarderen.
Willekeurig trok ik er een pagina uit die me wel mooi leek. Ik koos deze omdat ik een pagina met een grote hoofdletter wilde.
Pas toen ik ermee aan het werk ging zag ik het paginanummer..........................................80! Is het niet toevallig?
Ik heb het paginanummer dus ook maar gebruikt en achter een spacer geplakt.

Nowadays the Holland America Line building is a hotel, called Hotel New York. My stepfather and my mom took us there to eat once and once for high tea. My stepfather pointed us out behind which window he used to work. In his cabinet he has a little statue of the building. So you see this is something that is in his heart and that is why I wanted it on the card. And he loves boats on top of that.

Tegenwoordig kennen we het gebouw als Hotel New York en mijn stiefvader en mijn moeder hebben ons er wel eens mee naar toe genomen voor een etentje maar ook voor High Tea. Dan wees hij ons ook het raam aan waarachter hij werkte. In zijn kast staat een beeldje van het gebouw. Hij is er dus wel aan verknocht en het leek me daarom zo leuk het in de kaart te verwerken. Bovendien is hij ook gek op boten.

I entered the blog candy at Brynwood Needleworks and didn't win it but the sweet owner of the blog Donna offered an ATC. Knowing her work I wrote her I would one and this is the one I got. I love it! The photo of the two women dancing is fabric. I have bought stuff to transfer photos on fabric some time ago but that puts a layer on the fabric. This photo is really incorporated in the fabric. So beautiful!
I have to ask her how she does that one of these days.
I am thinking about making her one to return the favour but are still waiting for some time and inspiration popping up together.
Ik heb laatst meegedaan aan de blog candy van Brynwood Needleworks en helaas niet gewonnen maar Donna, aardig als ze is, bood een ATC aan aan iedereen die niet gewonnen had. Deze is het, is hij niet prachtig?
Ik heb zelf laatst bij de Hema spul gekocht om foto's/plaatjes op stof te strijken maar dan krijg je zo'n laag op de stof. Deze twee dansende dames zijn ook op stof maar zitten echt in de stof zelf. Zoveel mooier.
Ik moet haar nog eens vragen hoe ze dat doet.

And I have been making beads to an example of the Home and Heart Blog. I will show you some more of that soon.
En ik ben nog bezig geweest met kralen maken naar een voorbeeld van de Home and Heart Blog. Morgen ofzo meer daarover.

Have a nice sunday! I will spent it at the party for my stepfather in my stepbrothers garden.
Fijne zondag allemaal. Ik ga hem doorbrengen op het feestje voor mijn stiefvader in tuin van mijn stiefbroer.