Tuesday, May 31, 2011

Tagcard


I made this tagcard for a sweet person who can use a kind word or 2 momentarily. I hope she likes it.
If she wants to she can hang it somewhere.

Deze kaart heb ik gemaakt voor een lief iemand die wel een opbeurend woordje kan gebruiken op dit moment. Ik hoop dat ze hem leuk vind.
Als ze wil kan ze het ergens ophangen aan het koordje.On the back of the little tags I wrote my message to her.

Achterop de kleine tags heb ik wat lieve woordjes geschreven.


The back

De achterkant.

Monday, May 30, 2011

Two cards


I must be the lousiest blogger when it comes to thinking of titles. I made two cards so I called this blog Two Cards. Gee, how boring, sorry girls I am so bad at it. My imagination just leaves me hanging in the dark when I am thinking about a catchy title.
Anyways, here they are, the two cards,  have a look.

Ik ben volgens mij de slechtste blogger wanneer het aankomt op het verzinnen van titels. Ik heb twee kaarten gemaakt en noem dit blog Two Cards. Mijn inspiratie gaat er gewoon vandoor wanneer het op blogtitels aankomt.
Maar goed, twee kaarten dus, kijk zelf maar.Papier/paper: Good old Action!
Plaatjes engel en tekst/Images angel and text: KC & Company
Kant/Lace: Present from Elly (swap)

Saturday, May 28, 2011

Wednesday, May 25, 2011

Room with a view, Paris Mont MartreLast Friday and Saturday I was in Paris, the Mercure Hotel is situated in the middle of Mont Martre and I loved the view I had from my room on the ninth floor. In the distance you can see the Sacre Coeur.

Afgelopen vrijdag en zaterdag was ik in Parijs. Het Mercure hotel ligt midden in Mont Martre en ik vond het uitzicht van mijn kamer op de 9e verdieping helemaal mooi! Links the sacre coeur.


At night the street became much busier.

's Avonds werd de straat een beetje drukker.


We had a nice dinner in one of the many restaurants and made a strawl afterwards. The Mouline Rouge was only a few 100 metres from our hotel. The line to the enctrance of the show was a few streets long! And no one was complaining!

We hadden gezellig gegeten in één van de vele restaruantjes en maakten nog een wandelingetje. De Moulin Rouge was maar een paar 100 meter van ons hotel vandaan. De rij om binnen te komen was gewoon een paar straten lang! En niemand klaagde!


Back in my room I found out that I only had to look to the right to see the Eiffeltower. I visited it a few weeks ago so didn't feel the urge to do it again but it sure was a great sight!

Terug in mijn kamer kwam ik er achter dat ik alleen maar naar rechts hoefde te kijken om de Eiffeltoren te zien. Een paar weken geleden ben ik er naar toe geweest dus ik had niet gelijk de behoefte om er weer heen te gaan maar het was een prachtig uitzicht.


The next morning it was unbelievably quiet again. But only a few hours later it became busy again. By that time we had to leave and do a flight. Au revoir Paris, you are such a great city!

De volgende ochtend was het ongelooflijk rustig.  Dat duurde overigens maar een paar uurtjes, daarna werd het weer steeds drukker maar tegen die tijd gingen wij weer weg om een vlucht te doen. Au revoir Paris! Wat ben je toch een geweldige stad!

Congratulations card


My fathers wife had her birthday yesterday and I sent her this card. She texted me she loved it.

Gisteren was mijn vaders vrouw jarig. Ik heb haar deze kaart gestuurd en ze sms-de me dat ze het een plaatje vond.


I tried to comment on several of your blogs but Blogger is bugging on me again. I hate it!

Ik heb bij verschillende van jullie geprobeerd een comment te plaatsen maar Blogger bugt weer. Ik word er gek van!

Monday, May 23, 2011

Swapping with Elly


This is the absolutel gorgeous matchbox I got from Elly with whom I swapped at the dutch swappers. Don't you love it? I do!

Dit is het prachtige luciferdoosje dat ik van Elly mocht ontvangen met de swap van de nederlandse swappers. Vind je het niet mooi? Ik wel!!!


She sent me the most beautiful things with it!

En erbij prachtige spulletjes!


She wrote me a sweet card and both the card and the matchbox are now being beautiful in my cupboard.

De kaart die ze me schreef was ook al een plaatje op zich en staat te pronken in mijn kastje, samen met het doosje.

I asked Elly how she made this gorgeous roses and this is the tutorial link she sent me.

Ik heb Elly gevraagd hoe ze die prachtig mooie roosjes maakt en kreeg deze link naar een tutorial.And this is the matchbox I sent to Elly.

Het doosje dat ik naar Elly stuurde.

Thanks Elly for this fun swap!

Dank je wel Elly voor deze leuke swap!

Friday, May 13, 2011

Charms


I made some new charms. If you wanna see them all, the rest of them is on my webshop that I reopened just for this purpose.

Weer wat nieuwe bedels gemaakt. De rest staat op mijn webwinkel die ik voor de gelegenheid geheropend hebt. Mocht je ze allemaal willen zien klik dan hier.
Tuesday, May 10, 2011

A Tagcard


I know it isn't Valentine but these vintage images I have from K & Company are Valentine images. I didn't use them as such in my last tags but now I decided to do.

Het is wel geen Valentijn maar de vintage plaatjes van K & Company die ik heb gekocht zijn Valentijnsplaatjes. Tot nu toe heb ik ze gebruikt voor andersoortige kaarten maar nu toch maar een Valentijnskaart gemaakt ermee.


Greetings Lisette
Groetjes Lisette

Monday, May 09, 2011

I won!

I can not believe it but I won this beautiful scarf! Sasha makes the most beautiful staff and gave away two scarves of which I won one. Damn, I am a lucky girl!
Ik kan het bijna niet geloven, ik heb zowaar wat gewonnen. Een geweldige sjaal van Sasha die de mooiste spullen maakt. Ben ik een mazzelpik of  een mazzelpik?

Saturday, May 07, 2011

Crocheted jacket for a coffeemilkbottle

This one was quite a challenge for me, not being an experienced crochter. I knew I had to decrease and I figured I could only do that with the jacket around the body as I wouldn't be able to fit it around the bottle agein after decreasing. 
Well, I just started trying and managed! And am proud of it!

Dit jasje om een koffiemelkflesje was echt een uitdaging voor een niet zo volleerde haakster als ik omdat ik van te voren al had bedacht dat ik moest gaan minderen en dat moest doen terwijl het gehaakte jasje om de fles zat. Het zou nooit meer om het flesje passen als ik het niet zo zou doen.
Ik ben er maar gewoon aan begonnen en het is me gelukt!!! En ik ben er trots op!Lint van La Bella Creativa. De rozen waren een kadootje van haar.

Friday, May 06, 2011

Can't stop making tags!


I am unstoppable! Need to make tags :-). I haven't got my wrinkled ribbons yet so used the biaisribbons again and wrinkled them myself.  Quite a nice effect actually.

Ik ben niet te stoppen! Moet tags maken! :-) Mijn kreukkellint nog niet ontvangen dus weer het biaisband aan een kreukelsessie onderworpen. Best leuk effect eigenlijk.


Paper: Action Vintage blok.
Images: K & Company

Thursday, May 05, 2011

Tags...........again!

This one is for Sandra who has her birthday may the 7th and who got a few envelopes stating: Do not open before may 7th. This tag wasn't in the envelope and she already saw it.

Deze is voor Sandra die een paar enveloppen thuis heeft liggen waarop staat: Niet openen voor 7 mei. Deze tag zat niet in de envelop en heeft ze dus al gezien.


You can only guess once for whom this card is. She recieved it a little early cause the mail is so unrelieable these days and they are leaving for a weeks vacation on sunday.

Je mag maar één keer raden voor wie deze kaart is. Ze heeft hem een beetje vroeg gekregen omdat de post momenteel zo onbetrouwbaar is en ze zondag vertrekken voor een weekje.Wednesday, May 04, 2011

I did not make a tag today..........


........................and still I can show you one. Made this one last week for a birthday girl and got the message that she recieved it today. So here it is.
I did crochet a bit today but it is not finished yet, hope to show it to you soon.

........................en toch laat ik er vandaag eentje zien. Ik heb deze vorige week gemaakt en vandaag kreeg ik bericht dat de jarige het ontvangen heeft dus hier is tie dan!
Vandaag wel wat gehaakt maar het is nog niet helemaal af, ik hoop het hier snel te kunnen laten zien.

Tuesday, May 03, 2011

A tag a day keeps the doctor away


It's therapy! I just have to make something every day or I get crazy. Well, it's not really that bad but I so often wish I didn't have to go to work so I would have time to be creative. This tags take such little time to make and as the images are already cut out by K&Company all I have to do is glue them on with my Tacky Glue.

Tags maken is therapie! Ik moet gewoon elke dag wat maken of ik word gek. Nee hoor, zo erg is het niet maar ken je het gevoel dat je wel eens niet wil werken omdat je eigenlijk lekker creabea wil doen?
Deze tags zijn zo snel gen makkelijk gemaakt. De plaatjes zijn al voorgeknipt/gesneden door K&Company dus ik hoef ze alleen nog maar op te plakken.

En ja hoor, het papier is weer van een vintage blok van de Action. 

I was out of wrinkled ribbons so I had to think of something else. Luckily I found this old biaisribbon (is that english? or did I just make a dutch word sound english?) in exactly the right color. I soaked it in water and wrinkled it and let it dry in the sun.

En toen had ik geen kreukellint meer! Ik moest dus wat verzinnen. Gelukkig vond ik oud biaisband in precies de goede kleur. Natgemaakt goed in elkaar gepropt en laten drogen in de zon.

Monday, May 02, 2011

A tag


Another tag I made this morning. This Kelly Panacci Valentine Ephemera Die-cut Cardstock just inspires me so much.
The paper is Action again and the ribbon I bought at Lenet's.

Vanochtend weer een tag gemaakt. De Kelly Panacci Valentine Ephemera Die-cut Cardstock geeft me zoveel inspiratie.
Het papier is weer van Action.
Het Kreukellint van Lenet. Het lint is nu schoon op. Ik hoop dat ik gauw mijn nieuwe bestelling van haar mag ontvangen.

Sunday, May 01, 2011

Waltzing Mouse Sketch Challenge #45


My first attempt on a Waltzing Mouse Sketch Challenge. I bought the Very Vintage Labels no. 18 and didn't use them yet so now was a good opportunity and boy do I love them. They just work.
Except for the Congratulations all the stamp are frowm WMS.

Met deze kaart doe ik voor het eerst mee met de Waltzing Mouse Sketch Challenge. Een paar weken geleden had ik de Very Vintage Labels no. 18 gekocht en ik had ze nog niet gebruikt tot nu toe dus de challenge was er een goede aanleiding toe.
Ik vind ze echt super. Ze doen het gewoon zo goed op je kaart. Alle stempels behalve de Congratulations zijn van WMS.


 The inside with once again images from K&Company. I just adore the vintage images they sell lately.

De binnenkant met weer plaatjes van K&Company. Ik ben echt gek op de vintage afbeeldingen die ze tegenwoordig verkopen.

The back. A stamp like this just makes the back of the card look gorgeous as well.
De achterkant. De stempel maakt dat zelfs de achterkant er goed uitziet.

Ciao!
Lisette