Wednesday, September 29, 2010

Make and take


This is the tag I will be making at national card making day for Hobbyworld, a chain of big stores with hobby articles. I am so proud Marianne asked me to participate. This saturday it will be in a store near me but next saturday we'll be going to another store in the south. So looking forward to it. I am sure it is gonna be great fun and I hope we will get a lot of participants.

Dit is de tag die we gaan maken a.s. zaterdag bij Hobbyworld in Hazerswoude Rijndijk.
Het is zaterdag Nationale Kaartendag. Ik ben best trots dat Marianne me gevraagd heeft mee te doen. Ik ben 1 van de 6 dames waar je een tag kunt maken en bij iedere tag wordt er een nieuwe techniek aangeleerd. Ik ga werken met de Hotfix! Zo ontzettend leuk!
Zaterdag de 9e gaan we ermee naar Hobbvworld in Venlo!
Ik hoop dat er op beide dagen veel deelnemers zullen zijn. Ik heb er zin an!

This was the original one that I made at home. I took this one to the store and found stuff to use that are for sale in the store. That makes more sense, doesn't it?

Dit is de tag die ik thuis eerst heb gemaakt en die ik heb meegenomen naar de winkel en waarvoor Marianne en ik spullen hebben gezocht die je in de winkel kan kopen. Dat is wat logischer toch?
Yesterday I picked up my parents (mother and stepfather) in Kefalonia, Greece (for those who don't know yet, I am a purser at a dutch airline).
My parents saved the bags of the wine they drank overthere for me. They brought me four of them and also the praying chain they got at the car rental.
I think I trained them well. Don't you just love it? I am sure that I will be using it sooner or later.
Gisteren heb ik mijn ouders opgepikt in Kefalonia in Griekenland (mocht je het nog niet weten, ik ben purser bij Transavia.com).
Ze dronken daar wijn die in een zakje zat. Ze hebben ze voor me bewaard en ik kreeg ze samen met de bidketting die ze van de car rental kregen. Gaaf he?
Ik weet zeker dat ik ze vroeger of later een keer ga gebruiken.
Ik heb ze goed getraind, die ouders van me.
Enjoy your day!
Fijne dag!Tuesday, September 21, 2010

Bracelet

It started all when I saw the bracelet Jody from a Home and Heart blog made. Ages ago I made bracelets that kind of looked like it but her beads were so much more beautiful. I never saw something like that before. I found out she made them herself. I couldn't believe it.
Darling as she is she took the time to explaine a few things and sent me some links.
I started making the beads (charms) myself and got addicted.
Thanks Jody, for the help and inspiration You are a doll!
Where the rose is used to be a bleu rhinestone and the thing hang in the ears of one of my collegues once. She gave me all the old beads and other stuff she had, like one earring.


This little camee I have had for years, always loved it but never knew what to do with it.

Have a nice tuesday!Friday, September 17, 2010

Wrapping paper

I went into the supermarket (Albert Heijn) and saw that they changed their wrapping paper into this! Don't you love it?
I scanned it for you. It is kind of big because I still miss my paint shop pro and couldn't resize it.
Click on it to become bigger before saving it.
Sorry about the wrinkles in the one below.
Hebben jullie al gezien hoe gaaf het nieuwe inpakpapier van Appie is? Ik heb snel een stuk afgescheurd.

Thursday, September 16, 2010

Another heart

Another heart I made using a photo from the 1955 magazine again. This was before Marjanne suggested that I scanned the photo before using it. Why didn't I think of that?

I really have a hard time getting my photos fixed and ready to publish. My desktop died on me and I am working on my little laptop now and don't have my paint shop pro on here and I can't get my installation cd in it. It only takes usb sticks and memory cards of all sorts.
I think there is nothing left to do but buying a new computer.....sigh..........

One of my first attempts to print on fabric, not really clear yet but I thought it would go perfectly for vintage.Tuesday, September 14, 2010

I made another one..............


The little canvases came in packages of three so I decided to make another one............................

De canvasjes zaten in pakjes van 3 dus heb ik er nog eentje gemaakt..............................
.................and another one.

..................en nog eentje.
And this is what they look like together.

En dit zijn ze alle 3 bij elkaar.

Friday, September 10, 2010

The back of the canvas

I've seen people using the back of a canvas several times now and I was planning on making one myself for ages now. Last week I found this sweet little canvasses and couldn't resist taking them home with me.
I painted the inside with acrylic paint first and then added some roses and ribbons. What do you think? I kind of like it myself.
I think the image is from the Graphics Fairy. I have to check that.
Have a great weekend!
Ik heb al zo vaak mensen de achterkant van een canvas zien gebruiken en wilde dat zelf ook zo graag een keer doen. Vorige week zag ik hele lieve kleine canvasjes bij de Xenos en kon ze uiteraard niet laten staan.
Ik heb de binnenkant eerst met acrylverf geverfd om die hinderlijke nietjes te verbergen.
Ik vind het resultaat zelf best geslaagd. Wat vinden jullie?
Ik denk dat de afbeelding van de Graphics Fairy is. Moet ik nog even checken.
Fijn weekend!

Thursday, September 09, 2010

Love mail and Hot Fix, a new addiction?

I made this little heart with Gesso on cardboard. Simple but sweet.

Dit kleine hart maakte ik met Gesso op karton. Simpel maar lief!I glued paper from a vintage magazine on the back with multicoat and covered with a layer of multicoat again and added some glitter.

Op de achterkant heb ik met de multicoat van Make me papier van een vintage tijdschrift geplakt en er daarna nog een multicoat laag overheen gedaan met wat glitter.


I am such a lucky girl. I have been asked to do a Make and Take at Hobby World on October 2nd which is national card making day here in the Netherlands. That on itself is a great honour I think but it becomes even nicer.
It was suggested I will be using the Hot Fix so I got to lend one to make myself familiar with it. Oh, I love it! I really do. I wanna Hot Fix everything. Paper, clothes etc.
I had this little card I printed and that could do with some pimping so a great opportunity to try out the Hot Fix on.
I now keep telling myself I cannot buy another piece of equipment. Tomorrow I am going to return it.........................*sob*

Soms ben ik echt een bofkont! Ik ben gevraagd door Hobby World om op 2 oktober (nationale kaartmaakdag) aan een Make and Take mee te doen in Hazerswoude Rijndijk. Hou de site in de gaten!
Dat is op zich al een hele eer vind ik maar Marianne (organisatie) stelde voor dat ik de Hot Fix zou gebruiken en dus kreeg ik er een mee naar huis om er bekend mee te raken.
En dat is me leuk! Ik zou er alles mee willen versieren. Kaarten, kleren etc.
Ik heb mezelf streng toegesproken dat ik niet nog een stuk gereedschap mag kopen!
Morgen moet ik hem terug brengen en dat doe ik met pijn in mijn hart..............*snik*

I blurred the text because this little card has not been recieved by the recipient yet.

Ik heb de tekst even vervaagd omdat de ontvanger hem nog niet heeft gekregen.Monday, September 06, 2010

Let's Get Shabby challenge 15

Challenge 15 at Let's get Shabby asks for musicpaper,notes etc. in your project. I wanted to make it for this guy that asked me to make a romantic card for his girlfriend (do guys like that exist?..............appaerently!).
I really wanted to make a card but it just turned out like this. Sometimes your creativity just takes over and makes you go in another direction. I am not sure or he will like it or not but man..........I had fun making it!

I should not forget to tell you that I made the musicpaper look old by painting it with coffee! When the project was almost finished I added a layer of multi coat to make it more durable.

Voor de Let's Get Shabby challenge nummer 15 wordt er om muziekpapier en noten enzo gevraagd. Ik wilde eigenlijk een romantische kaart maken voor een jongen die mij hier om vroeg voor zijn vriendin. Ze bestaan dus blijkbaar nog................romantische kerels!

Het werd alleen wat groter en pompeuzer, mijn creativiteit nam het gewoon over en ik had niks meer te zeggen. Geen idee of die jongen het nog leuk vindt maar ik heb in ieder geval onwijs veel plezier gehad met het maken er van.

Ik moet trouwens niet vergeten te vertellen dat ik het muziekpapier veel te nieuw vond en het ouder heb doen lijken door er met koffie over heen te verven.


On the back I added a page from a magazine from 1955 with a multi coat from Make me that you can propably compare with Modge Podge. I added glitter to it.
I love the photo of the woman. So vintage, so 50's!

Op de achterkant heb ik een pagina van een blad uit 1955 met een multi coat van Make me bevestigd. Met de multi coat nog nat heb ik er met een kwastje glitter over heen aangebracht,
Vind je de fot van deze vrouw niet mooi? Echt vintage, echt 50's!


Friday, September 03, 2010

Little images for your charms

And here are the little images I promised you. Click on it to make it bigger and save it on your computer. Print it on photopaper 4 x 6 to have the right dimensions for your charms.
Make sure to put your print quality on maximum dpi for the best result.

En hier zijn dan de kleine plaatjes die ik beloofd heb. Klik erop om de afbeelding groter te maken en sla het op op je computer.
Als je het op fotopapier print 10 x 15 dan heb je de juist afmetingen.

Zorg ervoor dat je printkwaliteit op hoog staat!

Thursday, September 02, 2010

Making charms tutorial

A much requested tutorial, especially my dutch readers wanted to know. I think you american girls already got it.

We will start with making a template.

Vooral veel nederlandse lezers vroegen mij om een tutorial voor de bedels die ik maak.
Laten we beginnen met het maken van een mal.
Put the empty charms underneath a piece of paper and rub the shape into the paper.
Leg de bedel onder een stuk papier en wrijf eroverheen zodat de vorm van de bedel tevoorschijn komt.

Draw along the edges of the inside.
Teken met een potlood langs de rand van de binnenkant. The t

Cut it out. Your template is now ready
Knip het uit. De mal is nu klaar.

Print some nice very small images. You propably have to try a little bit before you find the right size.I will putt some little images uphere shortly.
You have to print on photopaper. Normal paper won't do.
Put the template over the piece of the image you want to cut out and draw around it with a pen.
Print een paar leuke kleine plaatjes. Je moet waarschijnlijk een beetje pielen voordat je de juiste maat hebt. Ik zal binnenkort een paar kleine plaatjes publiceren.
De plaatjes moeten uitgeprint worden op fotopapier. Gewoon printerpapier is niks!

Leg de mal over het gedeelte van het plaatje dat je wilt uitknippen en trek het na met een pen.
Cut along the lines.
Langs de lijnen uitknippen.


I used tacky glue to glue the image on the charm but propably any all purpose glue will do.
Ik heb het plaatje met tacky glue gelijmd maar ik denk dat elke alleslijm wel voldoet.I use Pour on for a finishing and protecting gloss to seal the image but I heard american girls talking about Diamond Glaze.
Ik gebruik Pour on voor een beschermend glanslaagje over het plaatje maar lees op amerikaanse blogs ook over Diamond Glaze.

The Pour on consists out of two components which you have to stir for two minutes in order to mix it. I use a disposable cup from which I cut off the top because the stuff is really hard to remove. Depending on the temperature it will dry between 36 and 72 hours.
Pour on bestaat uit twee componenten die je twee minuten moet roeren om te mixen. Ik gebruik een wegwerpbekertje om het in te doen. Het is namelijk best klef spul dat je niet zomaar even afwast.
Afhankelijk van de temperatuur zal het na 36 tot 72 uur droog zijn.

If you see bubbels like uphere exhale over the stuff gently (do not inhale!) and the bubbles will dissapear immediately.

Als je bubbels ziet, adem dan even uit over de bedel. Niet inademen! De bubbels gaan dan gelijk weg.
In mijn webwinkel kun je verschillende lege bedels kopen om zelf te vullen met de plaatjes die je zelf mooi vindt.