Monday, May 31, 2010

A few cards

Right before I had to go to work I suddenly got an urge to make this card and it came out of my hands in no time. Sometimes you are working on a card for ages and sometimes (like now) they just seem to happen. I love that.

Vlak voordat ik moest gaan werken kreeg ik ineens inspiratie voor deze kaart en zonder enige moeite zette ik hem in elkaar. Soms ben ik echt tijden bezig met één lullige kaart en dan ineens heb je een kaart in een zucht en een scheet in elkaar gezet. En daar hou ik nou van!


With my uniform already on I started this card while I was still on a roll but I didn't have enough time left to finish it without delaying the flight and I didn't think my boss would appreciate it. So when I came home frowm work, in the middle of the night, I finished it. I think they call that being obsessed.

En ik had mijn uniform al aan toen ik met deze kaart begon, terwijl ik nog vol zat met inspiratie. Ik had alleen geen tijd om hem af te maken zonder de vlucht te vertragen en ik had zo'n idee dat mijn baas dat niet echt leuk zou vinden.
Vannacht, toen ik thuis kwam, heb ik hem nog af zitten maken. Het was gewoon een obsessie, dat ding moest af!
One day before I made this card, not one of my best but ok enough.
Deze kaart had ik de dag ervoor gemaakt. Niet mijn beste, maar wel aardig vind ik.

I love the little white/pink flowers. I was shopping with my mom when we found this branch of artificial flowers. It was beautiful but not fully in tact and as it was the last one I decided to ask for how much I could get it, being broken and all. They said 50 cents. Now I got loads of little sweet flowers for only 50 cents. I call that a great deal.
I added some liquid pearls in the center of them.
Ik ben helemaal gek van deze kleine rose/witte bloemetjes. Toen ik met moeders in Apeldoorn aan het shoppen was zagen we ze op een tak zitten bij de Wibra. Er zat geen prijskaartje aan en de tak was kapot. Ik vroeg dus voor hoeveel ik hem mee mocht nemen. Vijftig cent! Kijk, dat is nog eens een leuke deal.
In het midden van de bloemetjes heb ik wat liquid pearls gedaan.

My birthday was in March and I got two cards that were home made. I love it when I get home made cards. I kept them to show them to you but kept forgetting to make pics but finally, a few months after my birthday I am showing them to you.
Ik ben in maart jarig en ik kreeg toen twee zelfgemaakte kaarten waar ik erg blij mee was. Ik heb ze bewaard om aan jullie te laten zien maar ik vergat ze steeds te fotograferen. Nu, een paar maanden later, kan ik ze eindelijk aan jullie laten zien.
This one was made by my fathers wife. I love what she did with the lace.
Gemaakt door mijn vaders vrouw. Heeft ze geen mooi gebruik gemaakt van het kant?

And this lovely easel card is made by my mom. I love the vintage look.
En deze schattige ezelkaart is door mijn moeder gemaakt. Ik vind het zo'n mooie vintage kaart.

Thursday, May 27, 2010

Decorating a cake

My collegue Jessica makes the most beautiful cakes and yesterday she learned me how to do that.
Mijn collega Jessica maakt echt supermooie taarten en heeft mij gisteren laten zien hoe het moet.
First picking out a color for the marzipan.
Eerst een kleurtje uitzoeken voor het marsepein en dan goed gaan kneden.
Worskhopleader Jessica.
Cutting the layers.
De lagen snijden.
Filling up the layers and cover the cake with buttercream (very tasty but oh so badly for your figure).
De lagen worden met een heerlijke vulling gevuld en dan kan de taart met botercreme (heeeeeel erg lekker maar zo slecht voor de lijn) worden bekleed.

Making it look like a cushion. Do you see the black thing in the back, that is how you make the lines. Yes girls, I think you can spend a fortune on materials if this is your hobby. Comparable with all the scrapbookmaterials.
De zijkant laten lijken op een kussen. Het zwarte ding bovenin de foto maakt de lijntjes. Ja dames, ik denk dat als je als hobby taarten maken hebt je een fortuin aan materialen kan besteden. Net zoiets als met al die scrapbookmaterialen.
The upside.
De bovenkant
In my garden showing off my cake! By the way...............it tasted great! I still have some pieces in my freezer. Oh help.............my figure!
In de tuin pronken met mijn taart. Trouwens...............hij was ook erg lekker! En er liggen nog een paar stukken in de diepvriezer! Oh mijn lijn..........help!

Monday, May 24, 2010

60

My father's wife became 60 today. We gave her an afternoon with the girls but not telling yet what we will be doing as she reads this blog too, once in a while.
Mijn vaders vrouw werd vandaag 60 en ze kreeg van ons een middagje met de meiden kado. Ik ga nog niet vertellen wat we gaan doen omdat ze af en toe ook op dit blog komt.

Monday, May 17, 2010

Money envelope

Last Saturday my niece had her birthday and wanted money as she is saving up for a double bed. Yep, she is not my little niece anymore but a grown up with a gorgeous boyfriend and a big group of friends as I saw that night. Where did time go? Am I really getting this old?
Anyway, I made this envelope to put the money in. It is such an easy envelope to make and you can make it in any size like this which is wonderful for those cards that have an abnormal size and for which you can't find a fitting envelope.
Ofcourse I would not use the embellishments in that case.

Mijn nichtje was jarig afgelopen zaterdag en wilde geld omdat ze aan het sparen is voor een dubbel bed. Ja, ja, ze is niet mijn kleine nichtje meer, ze wordt al echt een volwassen meid met een heel leuk nieuw vriendje (vandaar dat bed natuurlijk ;-)) en een hele groep leuke vrienden.
Waar is de tijd gebleven? Ben ik echt al zo oud?
Ik heb deze enveloppe gemaakt om het geld in te doen. Het is heel makkelijk te maken zo op de naaimachine en ik denk dat ik in de toekomst vaker enveloppen maak op deze manier als ik kaarten heb met een afwijkende maat waar geen enveloppe voor te maken is. Uiteraard zonder alle versiersels dan.

Saturday, May 15, 2010

The same but different

I wanted to make the card I made sunday again. I thought to quickly make 2 more because I
was in need of them and didn't wanna it to take to long and what is easier then just redo a card you already made?
Most of the time you need for inventing the card, replace things etc.
Ik wilde de kaart die ik zondag plaatste opnieuw maken. Ik moest even snel twee kaarten maken en dacht dat het niet zo lang zou duren als ik deze kaart gewoon namaakte. De meeste tijd gaat tenslotte in het verzinnen, het verschuiven en verplaatsen enzo zitten. Ja toch?
Still, they did come out a bit different..........strange huh?
En toch was het niet helemaal hetzelfde uiteindelijk.................raar hé?Enjoy your weekend!

Monday, May 10, 2010

All about color

At Let's Get Shabby it is all about color this month so this colorful card is what I came up with.
Bij Let's Get Shabby gaat het deze maand allemaal om kleur dus heb ik deze kleurrijke kaart gemaakt.
Finally I used the music paper I bought ages ago. I even made a flower with it.
En eindelijk heb ik dan het notenpapier dat ik al lang in huis heb gebruikt. Heb er ook een bloem mee gemaakt.

The inside.
De binnenkant


And a close-up from the cute guy. Isn't he lovely?
En een close-up van dat schattige kereltje. Is die niet lief?Sunday, May 09, 2010

I am kind of happy with this card I made today.
Ik ben best blij met deze kaart die ik vandaag maakte.
The two papers I used are from K&C and I used lace that I bought on the saturday market.
Het gebruikte papier is van K&C en het kant komt van de zaterdagmarkt.
The sign I printed on photopaper as I did with the bird. Both images from my vintage images map.
Zowel het bord als de vogel heb ik op fotopapier geprint en komen uit mijn vintage map.
I love the brads that look like nails. They are from Rayher.
Ik vind de brads die op schroeven lijken helemaal te gek. Ze zijn van Rayher.
The Happy Birthday with the text on the background I made in Paint Shop Pro. I added a feather underneath the bird.
De Happy Birthday met een tekst op de achtergrond heb ik in Paint Shop Pro gemaakt. Onder de vogel een veer toegevoegd.
Saturday, May 08, 2010

Mom

Mother's day again. Tommorow! And as the post doesn't deliver on sunday my mom got her card today and she already called telling me how beautiful the card is (like she would say something else :-))
Morgen is het weer moederdag en omdat de post niet op zondag besteld heeft moeders vandaag haar kaart al ontvangen en ze belde me al om te zeggen hoe mooi ze de kaart vond (alsof mijn moeder iets anders zou zeggen als ze bevooroordeelde moeder)
The 18th we are going to spend the night in a hotel together and visit one of the dutch royal palaces in the neighbourhood.
Via hotelkamerveiling.nl heb ik een hotelletje geboekt (leuke deal gedaan, aanrader, niet te snel bieden want dan drijf je alleen de prijs maar op, pas in de laatste 10 seconden (bij 5 seconden ben je te laat) en dan zo'n 4 á 5 euro boven de laatste bieder gaan zitten) in Beekbergen en de 18e willen we Paleis het Loo bezoeken en de 19e shoppen ofzo. We zien wel.

Used paper/Papier: Scrapbour.com

Thursday, May 06, 2010

The pillow

Here it finally is. My hysterical pillow. Hysterical because I put so hysterically much stuff on it.
Hier is die dan eindelijk. Mijn kussen. Ik noem hem mijn hysterische kussen omdat er natuurlijk belachelijk veel spul op zit.
I know, my sewing skills need a lot practice and I had a hudge fight with the zipper but practice makes perfect and I plan on making more pillow.
I do like the roses though, kind of proud of them.
Ik weet het, ik moet nog veel oefenen voor wat betreft mijn naaldkunsten en ik ben in een dramatisch gevecht met de rits geweest maar op de zelfgemaakte rozen ben ik toch wel trots.
Lots of buttons from my mom as well as from the market.
Een boel knopen die zowel van mijn moeder als van de markt komen.And now it is really time to give credit where credit is due. You can see this lady has much better skills then I have and I absolutely adore her website. She is an artist!
Go and check out her weblog Once Upon a Pink Moon.
En dan is het nu tijd om je te verwijzen naar degene die mijn geïnspiereerd heeft. Als je haar blog bezoekt zal mijn kussen nog knutseliger overkomen maar deze dame is echt een kunstenaar!
Haar weblog Once Upon a Pink Moon is een bezoek meer dan waard!

Wednesday, May 05, 2010

Birthday Greetings

The front
The back
The inside: not to crazy about that myself.